Guziki

Organizacja

Organami Szkoły Podstawowej nr 9 są:

 • Dyrektor
 • Wicedyrektorzy
 • Rada Rodziców

 • Szkoła Podstawowa funkcjonuje przez cały rok szkolny. Zgodnie z projektem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.
 • Zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 800 – 1710. Świetlica szkolna pracuje w godz. 730 – 1800.
 • Do realizacji celów edukacyjnych Szkoła posiada:
  • sal dydaktycznych – 25
  • szatnie – 2
  • aulę
  • pracownie informatyczne – 2
  • stołówkę szkolną z zapleczem kuchennym
  • salę integracji sensorycznej
  • pokój pedagogów
  • pokój psychologa
  • pokój logopedy
  • pokój zajęć reedukacyjnych
  • salę doświadczania świata
  • gabinet pielęgniarki
  • pokoje zajęć indywidualnych
 • Statut szkoły
 • Regulaminy

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-11-2017 - Edycja treści.

08-02-2016 - Edycja treści.

18-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 304