Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

 • księga uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora,
 • księga korespondencji,
 • księga rejestracji dokumentów niejawnych,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • księgi inwentarzowe,
 • rejestr pieczątek i pieczęci,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 • rejestr wydanych świadectw,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002r.
 • nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej
 • kwoty 14 tys. euro,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • ewidencja zastępstw,
 • ewidencja dokumentacji szkolnej,
 • teczki akt osobowych,
 • akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,
 • dokumentacja szkoły.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 210