Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Właścicielem zabudowanej nieruchomości, na której znajduje się Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej położonej w Skierniewicach w obrębie Nr 2 oznaczonej jako działka Nr 773/60 obszarze 0,6490 ha jest Gmina Miasto Skierniewice. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 4517m2.

  • Majątek Zespół Szkół Integracyjnych na dzień 30.08.2015r.:
  • środki trwałe: 91 217,65
  • pozostałe środki trwałe i wyposażenie Zespołu: 1 055 561,34
  • środki niematerialne i prawne: 0

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 265